Kleine afbraakwerken

Heeft u een kleine/grote schuur in de tuin die moet afgebroken en afgevoerd worden? Dit is voor tuinen Vanden Berghe geen probleem.